K.S.R. Das

  Biography

  Filmography

  Movie NameRelease Date
  Satyam Shivam Sundaram January 1, 1970
  Nanna Prathigne January 1, 1970
  Karmika Kallanalla January 1, 1970
  Snehitara Saval January 1, 1970
  Kiladi Kittu January 1, 1970